Kontaktinformācija un rekvizīti

Libanons Ltd SIA

Adrese: Vienības gatve 38, Rīga, LV 1004, Latvija

PVN Reģ. Nr. LV40103422809

AS SEB banka, UNLALV2X

Konta Nr.: LV25UNLA0050017143696

Tālrunis: +371 6 760 2462, Fakss: +371 6 760 2462

E-pasts: libanons@libanons.lv

Lapa ir izstrādes procesā

Under construction